công cụ chuỗi

Máy rút đinh tán


Roller Chain tools reduce time both in the field and in the shop and are a necessity for disconnecting roller chains from bulk length, hoặc cho mục đích sửa chữa và thay đổi chuỗi. Công cụ này hầu như không cần bảo trì, tất cả các bộ phận được sản xuất từ ​​​​thép cao cấp,với các bộ phận chuyển động được tôi cứng để có độ bền tối đa và chất lượng chống mài mòn.

  • Sự miêu tả
  • Tham số
  • Xây dựng Darwing
  • Slection Chart