công cụ chuỗi

máy kéo xích


Công cụ độc đáo này được thiết kế để giúp việc lắp đặt xích con lăn trở nên nhanh chóng và dễ dàng cả ở hiện trường và xưởng sản xuất.


Khi sử dụng, hàm của bộ kéo được mở bằng cách nhả vít, và sau đó móc vào mỗi đầu mở của chuỗi. The screw is tightened to bring the two ends of thechain almost together with bush centres pitch length apart. Liên kết kết nối sau đó dễ dàng được lắp vào chuỗi. Ba kích cỡ của đơn vị có sẵn như dưới đây:Mặc dù chủ yếu dành cho chuỗi Simplex, những bộ kéo này cũng có thể được sử dụng cho dây chuyền nhiều sợi.

  • Sự miêu tả
  • Tham số
  • Xây dựng Darwing
  • Slection Chart