Xưởng đúc cát tráng

Các vật đúc nổi được sản xuất bằng cách đúc cát tráng được đặc trưng bởi đường viền rõ ràng, bề mặt nhẵn, cường độ cao và kích thước chính xác.